Monday, 28 November 2011

Bentuk 3-D

Aktiviti Kumpulan

Objek Bentuk 3-Dimensi

Ciri-ciri Bentuk 3-D
sfera
kubus
kuboid
piramidkonsilindersfera
kubus
kuboid
piramid
kon
silinder